2017-04-30    Paskelbti MTB Šiauliai 2017 nuostatai

 

MTB dviračių lenktynės „MTB-Šiauliai 2017“
NUOSTATAI

   

TIKSLAI:
Populiarinti dviračių sportą ir važinėjimą dviračiu; skatinti sportininkus ir mėgėjus užsiimti dviračių sportu ir siekti aukštų rezultatų; skatinti dviračio, kaip ekologiškos transporto priemonės naudojimą; plėtoti kūno kultūros, sveiko gyvenimo būdo ir dviračių sporto masiškumą Lietuvoje.

 

ORGANIZATORIAI:
Sporto klubas ”S-Sportas”, varžybų direktorius - Svajūnas Ambrazas, tel.: 8-69959194

  

VARŽYBŲ DATA IR VIETA:
Šiaulių rajonas. Liepos 6 – 8 dienos.
Liepos 6 diena: Bubiai, Žalgirio sporto bazė.
Liepos 7 ir 8 dienos: varžybų vieta ir startas/finišas - Geluvos ežero paplūdimys.

 

VARŽYBŲ PROGRAMA:

 

Kartu su MTB-Šiauliai 2017 vyks ir Lietuvos MTB XCO čempionatas (liepos 6 dieną). Čempionato programa, distancijos ir grupės nurodytos Lietuvos MTB XCO čempionato nuostatuose.


REZULTATŲ APJUNGIMAS: Sportininkų, kurie startuoja MTB XCO čempionate ir MTB Šiauliai 2017 varžybose, pirmo rato laikas bus įskaitomas į MTB-Šiauliai 2017 rezultatų sumą.


 

DALYVIAI:
Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, moterys ir vyrai, vaikai.
 

Klasifikacija pagal grupes:

 

,,Draugų žygis" - tai aktyvaus laisvalaikio grupė, kuri mins sutrumpintą maratono trasą. Žygis vyks 3 dieną (šeštadienis liepos 8d.), amžius be apribojimų, trasa apie 20km, startas bendras 12.15. Visi dalyviai, kurie registruojasi iš anksto, bus apdovanoti atminimo medaliais. Dalyviai nekonkuruoja tarpusavyje dėl apdovanojimų. Starto mokestis "Draugų žygio" dalyviui - 3 eurai.Galima registruotis ir "Draugų žygio" dieną, tačiau nebus galimybės gauti dalyvio medalį. Draugų žygio dalyviai nedalyvauja varžybose, privalo laikytis kelių eismo taisyklių. Draugų žygio dalyviams šalmai nėra privalomi, tačiau juos dėvėti rekomenduojama (pagal KET).

 

Klasifikacija pagal komandas:

Sportinių komandų įskaita – komandoje iki šešių sportininkų, rezultatui imami keturi geriausi. Sportinės komandos turi registruotis papildomai elektroniniu paštu: siauliai@s-sportas.lt nurodydami savo komandos dalyvių sąrašą.
Mėgėjų komandų įskaita - neribotas sportininkų skaičius. Rezultatai skaičiuojami pagal įveiktų kilometrų skaičių. Dalyvis apie priklausymą komandai nurodo registruodamasis.

 

Apdovanojimai
• Sportinių komandų įskaitoje – taurė trijų dienų sumoje
• Mėgėjų komandų įskaitoje – tortas trijų dienų sumoje

  

STARTO MOKESTIS:

  

Komandai starto mokesčio nėra (mokama tik už sportininkus). Sporto komandoms būtina pateikti paraišką iki birželio 26 dienos. Mėgėjų komandoms rezultatai bus skaičiuojami pagal sportininko registracijos metu pateiktą komandos pavadinimą.

 

Starto mokesčiai mokami internetu, per mokejimai.lt sistemą (bet kuriuo iš siūlomų bankų ar kitų finansinių įstaigų). Jei registruojama daugiau nei vienas sportininkas, starto mokesčiai gali būti mokami pavedimu į organizatorių sąskaitą: Swedbanke LT777300010142244417, įmonės kodas 301742146 (mokėjimo išrašą nusiųsti petras@silva.lt)

 

REGISTRACIJA:
Išankstinė registracija internetu https://dbtopas.lt/takas/lt/varz. Registracijos metu sumokamas starto mokestis. Atlikus mokėjimą dalyvio registracija yra patvirtinama. Paraiškos pasibaigus registracijos terminui 2017-06-26 priimamos tik varžybų vietoje, esant laisvoms vietoms.

 

REGISTRACIJA

Nedalvaujant ar nebaigus varžybų - starto mokestis nėra grąžinamas.

 

SAVANORYSTĖ:
Visiems norintiems padėti organizuojant varžybas, kviečiame užpildyti savanorio anketą: čia
,,MTB-Šiauliai 2017" savanorių susirinkimas įvyks antradienį, liepos 4 d., 17.00 ,,S-Sportas" parduotuvėje, Šiaulių Sporto arenoje (J.Jablonskio g.16).
 

STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS:
Pirmą dieną - pavienis startas. Starto minutės bus paskelbtos internete ir varžybų vietoje.
Antrą ir trečią dieną - bendras startas. Startas vykdomas iš starto koridorių, kuriuose startuoti leidžiama tik dalyviams su nurodytais starto numeriais. Startas iš kito starto koridoriaus baudžiamas dalyvio diskvalifikavimu.

  

NAKVYNĖS GALIMYBĖS: čia

Napolio moksleivių stovykloje (1 km nuo varžybų centro) galima išsinuomoti kambarį. Veiksvalgykla. Palapinės galima statytis šalia Gėluvos ežero (nemokamai). 

 

KITA:
Dalyviai, sumokėję starto mokestį, patvirtina, kad su saugumo taisyklėmis dviračių varžybų metu susipažinę, kad jų laikysis, kad yra pilnai pasiruošęs fiziškai ir dvasiškai startuoti dviračių varžybose ir dviratis yra pilnai techniškai tvarkingas. Lenktynėse naudojama elektroninė laiko registracijos sistema. Visi dalyviai turės, pagal starto vietoje pateiktą instrukciją, pritvirtinti prie dviračių rėmų specialius daviklius, kurių dėka nustatomas jų trasos įveikimo laikas ir tarpiniai laikai. Po finišo daviklį su laikikliu privaloma grąžinti organizatoriams. Praradus daviklį, dalyvis turi sumokėti 50 eurų kompensaciją.

  

Dalyvis privalo startuoti su dalyvio numeriu. Dalyviai pažymėta trasa turi įveikti visą pasirinktą distanciją. Dalyviai, neteisėtai sutrumpinę distanciją ir (arba) nepravažiavę visos trasos per varžyboms skirtą laiką, diskvalifikuojami. Dalyviai, judantys trasoje pašalinių pagalbą yra diskvalifikuojami. Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją ir naudojant Sistemą, o dalyvio užimta vieta (absoliuti ir amžiaus grupėje) – naudojant Sistemą, finišo teisėjų, prireikus, ir fotofinišo duomenis. Nugali pirmas visą lenktynių distanciją įveikęs ir finišo liniją kirtęs grupės dalyvis. Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje.

 

Dalyviai sutinka, kad jų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslias. Taip pat, kad į dalyvį būtų kreiptasi elektroninio ryšio ir kitomis priemonėmis. Sporto grupės išankstinius rezultatus apskųsti galima tik raštu pateikiant skundą Lenktynių teisėjams. Skundai priimami praėjus ne daugiau kaip 30 minučių po rezultatų paskelbimo ir sumokėjus 30 eurų užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas. Vaikų, Mėgėjų grupių rezultatai neskundžiami, tačiau apie pastebėtus taisyklių pažeidimus siūloma pranešti teisėjams žodžiu ar pateikiant foto-video medžiagą.

 

SAUGUMAS TRASOJE:
Lenktynių dalyviai už saugumą trasoje atsako patys. Visiems Lenktynių dalyviams privalomi dviratininko šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines. Visi Lenktynių dalyviai prisiima pilną atsakomybę dėl galimų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimų Lenktynėse. Eismo saugumas. Lenktynių metu Lenktynių trasoje automobilių eismas yra pilnai apribotas, bet gali važinėti specialusis transportas. Pagrindinę dalyvių grupę lenktynių metu lydi saugos motociklas ar keturratis. Lenktynių dalyviai turi būti pasiruošę įveikti trasoje atsiradusias kliūtis, įspėti apie jas kitus dalyvius. Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais (išskyrus nelaimės atveju). Dalyviams draudžiama naudotis kita garso atkūrimo įranga (ausinukais), kuri gali trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar reguliuotojų įspėjimus ar nurodymus. Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo pasitraukti nuo kelio ir netrukdyti kitiems dalyviams. Greitosios medicinos pagalbos postas veiks starto/finišo vietoje. Kitais neatidėliotinos pagalbos atvejais būtina skambinti bendrosios pagalbos centrui tel. 112 arba varžybų organizatorių tel.: 869959194 ir imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų. Dalyviai, galintys suteikti pirmąją pagalbą, privalo tai padaryti. Savo sveikatos ir turto draudimu dalyviai rūpinasi asmeniškai. Organizatoriai dalyvių turto ir sveikatos draudimu neužsiima, renginio metu nedraudžia. Registracijos metu draudimo organizatoriai nereikalauja.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

Jeigu dalyvis dėl techninio gedimo ar kitos priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams, prireikus kreipiasi į artimiausią teisėją ar eismo reguliuotoją dėl pristatymo į starto-finišo vietą. Rekomenduojama informuoti teisėją apie pasitraukimą iš trasos. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“ 

Komentarai