2017-03-04    Paskelbti Žemaitijos taurės 2017 nuostatai


MTB dviračių varžybų
ŽEMAITIJOS TAURĖ 2017
NUOSTATAI

TIKSLAI:
• Populiarinti dviračių sportą ir važinėjimą dviračiu;
• skatinti sportininkus ir mėgėjus užsiimti dviračių sportu ir siekti aukštų rezultatų;
• skatinti dviračio, kaip ekologiškos transporto priemonės naudojimą;
• plėtoti kūno kultūros, sveiko gyvenimo būdo ir dviračių sporto masiškumą Lietuvoje.

ORGANIZATORIAI:

Sporto klubas S-Sportas kartu su partneriais. Informacija dėl varžybų teikiama tel.: +37069959194, svajunas@s-sportas.lt

ETAPAI:


1 etapas – PLATELIAI

Balandžio 17 d. prie Platelių ežero, Plokštinės g. 3, Paplatelės km, Plungės raj., šalia poilsio namų-viešbučio „LINELIS“.Organizatorius – orientavimosi sporto klubas „Versmė“, vyr. teisėjas Gintaras Domarkas tel.: 869855141

2 etapas – TELŠIAI

Birželio 11 d. Telšiai, poilsio namai „Germanto vila“. Organizatorius - orientavimosi sporto klubas „Telšiai“, vyr. teisėjas Regimantas Kavaliauskas tel.: 861262070

3 etapas – LAPIAI

Rugpjūčio 6 d. Lapiai, Klaipėdos raj. Organizatorius – vandens sporto ir turizmo klubas „Prie Želsvos“, vyr. teisėjas Ilja Petriuk tel.: 865030722

4 etapas – BUBIAI

Spalio 8 d. Šiaulių raj., Bubiai, ŽALGIRIO sporto bazė. Organizatorius - sporto klubas ”S-Sportas”, vyr. teisėjas Svajūnas Ambrazas, tel.: 869959194

VARŽYBŲ PROGRAMA:


KLASIFIKACIJA PAGAL GRUPES:


Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, moterys ir vyrai, vaikai.

APDOVANOJIMAI:
Sportininkai apdovanojami rėmėjų prizais kiekviename etape ir metų pabaigoje už suminį keturių etapų rezultatą.

 

STARTO MOKESTIS IR REGISTRACIJA:

Starto mokesčiai sumokami registruojantis internetu. Registracija: www.s-sportas.lt.STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS:

Startas vykdomas iš starto koridorių, kuriuose startuoti leidžiama tik dalyviams su nurodytais starto numeriais. Startas iš kito starto koridoriaus baudžiamas dalyvio diskvalifikavimu.
Dalyviai, sumokėję starto mokestį, patvirtina, kad su saugumo taisyklėmis dviračių varžybų metu susipažinę, kad jų laikysis, kad yra pilnai pasiruošęs fiziškai ir dvasiškai startuoti dviračių varžybose ir dviratis yra pilnai techniškai tvarkingas.
Lenktynėse naudojama elektroninė laiko registracijos sistema. Visi dalyviai turės, pagal starto vietoje pateiktą instrukciją, pritvirtinti prie dviračių rėmų specialius daviklius, kurių dėka nustatomas jų trasos įveikimo laikas ir tarpiniai laikai. Po finišo daviklį su laikikliu privaloma grąžinti organizatoriams. Praradus daviklį, dalyvis turi sumokėti 50 eurų kompensaciją.

 

Dalyviai pažymėta trasa turi įveikti visą pasirinktą distanciją. Dalyviai, neteisėtai sutrumpinę distanciją ir (arba) nepravažiavę visos trasos per varžyboms skirtą laiką, diskvalifikuojami. Dalyviai, judantys trasoje pašalinių pagalbą, yra diskvalifikuojami. Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją ir naudojant Sistemą, o dalyvio užimta vieta (absoliuti ir amžiaus grupėje) – naudojant Sistemą, finišo teisėjų, prireikus, ir fotofinišo pagalbą. Nugali pirmas visą lenktynių distanciją įveikęs ir finišo liniją kirtęs grupės dalyvis.

 

Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje. Preliminarūs rezultatai skelbiami varžybų vietoje ir www.dbtopas.lt/varzybos. Galutiniai rezultatai skelbiami iki ketvirtadienio ryto tinklapyje www.s-sportas.lt.

 

Sporto grupės išankstinius rezultatus apskųsti galima tik raštu pateikiant skundą Lenktynių teisėjams. Skundai priimami po skundžiamo įvykio praėjus ne daugiau kaip 30 minučių ir sumokėjus 30 eurų užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas. Vaikų, Mėgėjų grupių rezultatai neskundžiami, tačiau apie pastebėtus taisyklių pažeidimus siūloma pranešti teisėjams žodžiu ar pateikiant foto-video medžiagą.

SAUGUMAS TRASOJE:
Lenktynių dalyviai už saugumą trasoje atsako patys. Visiems Lenktynių dalyviams privalomi dviratininko šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines. Visi Lenktynių dalyviai prisiima pilną atsakomybę dėl galimų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimų Lenktynėse.

 

Eismo saugumas. Lenktynių metu Lenktynių trasoje automobilių eismas nėra pilnai apribotas, bet gali važinėti specialusis transportas. Lenktynių dalyviai turi būti pasiruošę įveikti trasoje atsiradusias kliūtis, įspėti apie jas kitus dalyvius. Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Dalyviams draudžiama naudotis kita garso atkūrimo įranga (ausinukais), kuri gali trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar reguliuotojų įspėjimus ar nurodymus.

 

Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo pasitraukti nuo kelio ir netrukdyti kitiems dalyviams. Greitosios medicinos pagalbos postas veiks starto/finišo vietoje. Kitais neatidėliotinos pagalbos atvejais būtina skambinti varžybų vyr. teisėjui arba bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų. Dalyviai, galintys suteikti pirmąją pagalbą, privalo tai padaryti.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
Lenktynių dalyviams techninė pagalba trasoje iš šalies negali būti suteikta (trasoje esančio komandos personalo ir pan.). Jeigu dalyvis dėl techninio gedimo ar kitos priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams, prireikus kreipiasi į artimiausią teisėją ar eismo reguliuotoją dėl pristatymo į starto-finišo vietą. Rekomenduojama informuoti teisėją apie pasitraukimą iš trasos. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas.

Komentarai