2015-07-21    Plento taurės informacija

 

Rezultatai: čia

 

LAIKAS IR VIETA:


Liepos 26 d. Šiauliai.


 

 

REGISTRACIJA:


REGISTRACIJA Į VARŽYBAS

REGISTRACIJA Į "Minkime kartu"


Starto mokesčiai mokami internetu, per mokejimai.lt sistemą (bet kuriuo iš siūlomų bankų ar kitų finansinių įstaigų).
Jei registruojama daugiau nei vienas sportininkas starto mokesčiai gali būti mokami pavedimu į organizatorių sąskaitą: SwedbankeLT777300010142244417, įmonės kodas 301742146 (mokėjimo išrašą nusiųsti petras@silva.lt)


NUOSTATAI:

 

BIGBANK PLENTO TAURĖS 2015
ŠIAULIŲ IV ETAPO
ŠIAULIŲ DVIRAČIŲ LENKTYNIŲ 2015
NUOSTATAI


BigBank Plento Taurės Šiaulių IV etapas2015(toliau – Renginys) yra dviračių šventė ir dviračių lenktynės, kurios vyks 2015m. liepos 26d. (sekmadienį) Šiauliuose.
Šiaulių dviračių lenktynės vykdomos vadovaujantis Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI) reglamentais, Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – LDSF) varžybų nuostatais, šiais nuostatais ir teisėjų bei organizatorių sprendimais. Plento taurė vykdoma vadovaujantis BigBank Plento Taurės 2015, ir Plento taurės organizatorių sprendimais.
Dalyviai gali registruotis atskirai į šias Šiaulių dviračių lenktynės ir kiekvieną kitą Plento taurės etapą. Į visus Plento taurės etapus registruoti dalyviai yra užregistruoti ir šiam etapui Šiaulių dviračių lenktynėms
Renginio starto vieta: Vasario 16-osios gatvė, 60 (priešais savivaldybę)
Renginio organizatoriai:SM „Dubysa“ ir Sporto klubas „S-Sportas“, VšĮ „Baltic Speakers”
Oficialus renginio ir Plento taurės tinklapis www.dviraciusportas.lt
Renginio tikslai - populiarinti dviračių sportą ir reguliarų važinėjimą dviračiu; skatinti sportininkus ir dviračių mėgėjus siekti aukštų rezultatų; propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir ekologišką transportą.

RENGINIO PROGRAMA

Liepos 26 d. (sekmadienis):
09.00 – 13.00 val. Dalyviųnumerių išdavimas starto – finišovietoje:
a) 11.30 val. 7ratų varžybos;
b) 13.30 val. 14ratų varžybos.
11.30 – 12.00 val. Minkimekartu – 1 ratas.
11.30 – 13.00 val. Pusėsdistancijoslenktynės - 7ratai.
13.30 – 16.30 val. Pagrindinėslenktynės - 14ratų.
16.30 – 17.30 val. Nugalėtojųapdovanojimas;

RENGINIO TRASA, DALYVIAI IR DISTANCIJOS

Renginiotrasa eis ratu. Trasos schemapateikiama interneto tinklalapyje: www.dviraciusportas.lt
Rato ilgis 7,3 km.
Renginyje nustatomos šios dalyvių amžiaus grupės:
  

Berniukai Mergaitės Gimimo metai
V14 M14 2001-2002
Vaikinai Merginos  
 V16 Jaunučiai  M16 Jaunutės  1999-2000
 V18 Jauniai  M18 Jaunės  1997-1998
 Vyrai  Moterys  
 V19 (Elite)  M19 (Elite)  1986-1996 arba vyresni, nepriskiriantys savęs žemiau nurodytoms grupėms
 V30  M30  1976-1985
 V40  M40  1966-1975
 V50  M50  1956-1965
 V60  M60  1946-1955
 V70  M70  1945 m. ir ankščiau

 

Papildomos grupės:

 Grupė  Dalyvių amžius
 Minkime kartu grupė  1 rato – 7,3 kmdistancijąvažiuojantys asmenys,, distancijos įveikimo laikas nematuojamas. Visi gaus atminimo ženkliuką ir varžybų numerį

 

Nepilnamečiai (iki 18 metų) gali dalyvauti tik su tėvų arba globėjų sutikimu. Nepilnamečiai registracijos starto vietoje metu privalopateikti raštišką tėvų ar globėjų sutikimą. Sportininkai, turintys UCI licenciją, privalo ją nurodyti registracijos metu.
M18 Jaunės merginos trenerio arba tėvų arba globėjų sutikimu gali pasirinkti startuoti su vyresne amžiaus grupe, o M30 ir V50, V60 amžiaus grupių atstovai su jaunesne grupe ilgojoje distancijoje. Tuomet jų rezultatas įskaitoje bus apskaitomas toje amžiaus grupėje, kurią jie pasirinko savo pirmo starto metu.
Jeigu Elito ir V18, V30, V40 amžiaus grupių dalyviai savanoriškai pasirenka startuoti trumpesnėje distancijoje, jų rezultatai vertinami ir pateikiami „Tautos“ grupės įskaitoje, dalyvių neišskiriant pagal amžių ir lytį.
Lenktynės nustatomos šios distancijos:
I – oji – ilgoji distancija (14ratų 102 km) – joje startuoja V18 Jaunių, Elito, V30, V40 amžiaus grupių dalyviai ir kiti, pasirinkę šią ilgąją distanciją šių nuostatų numatytu būdu.
II-oji – trumpoji distancija(7ratai - 51 km) – joje startuoja V14, V16, V50, V60, V70 ir M14, M16, M18, M30, M40, M50, M60 amžiaus grupių dalyviai, jeigu šių nuostatų numatytu būdu nepasirinko kitaip. Trumpoje distancijoje pasirinktinai startuoja vyrai 17-49 m. bei moterys 19-29 m. amžiaus, kurie pasirinko važiuoti trumpą distanciją kaip numatyta šių nuostatų ir apskaitomi „Tautos“ grupės įskaitoje.
Pagrindinių lenktynių taurei (14ratų) ir Pusės distancijos (7ratai) finišas uždaromas po greičiausiai finišavusio dalyvio, leidžiant prieš nugalėtoją važiuojantiems dalyviams pabaigti ratą. Laikas ir rezultatai skaičiuojami visiems iš eilės po nugalėtojo laiko už tiek ratų, kiek spėjo nuvažiuoti.
 

STARTO IR FINIŠO TVARKA

Startas galimas tik iš starto koridorių, kuriuose rikiuojasi tik dalyviai su prie starto koridoriaus nurodytais numeriais. Startas iš kito starto koridoriaus baudžiamas dalyvio diskvalifikavimu.
Finišavę dalyviai už finišo linijos iškart pasitraukia į dešinę prie šaligatvio ir gražina organizatoriams laiko matavimo daviklį.
Dalyviams nesirungiantiems lenktynėse draudžiama be reikalo kirsti starto finišo liniją dėvint starto numerį ir daviklį.
Pagrindinėse lenktynėse (14ratų) leidžiama startuoti tik UCI reikalavimus atitinkančiu plento dviračiu (plento sportinis dviratis lenktu vairu).
Trumpoje (Pusės distancijos (7ratai)distancijoje dviračių pasirinkimas laisvas, dviratis privalo būti techniškai tvarkingas su veikiančiais stabdžiais. Draudžiami dviračių priedai:
• dviračių vairai ir vairo priedai skirti asmeninėms lenktynėms laikui arba triatlonui;
• neleidžiama važiuoti su diskiniais ratais ir ratais, kuriuose mažiau nei 16 stipinų;
• neleidžiama važiuoti su elektriniais ir motoriniais dviračiais, velomobiliais ir pan.
 

 

REGISTRACIJA IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

Dalyviai turi užsiregistruoti iš anksto internetuwww.dviraciusportas.lt. Registracija Renginio vietoje yra brangesnė. Visi dalyviai registracijos metu patvirtina, kad laikysis renginio nuostatų, asmeniškai atsako už savo elgesį ir pasekmes. Registracija galioja ir numeris skiriamas tik sumokėjus starto mokestį.Jei dalyvis priskiria save (priklauso) kuriai nors komandai, registracijos metu būtina nurodyti jos pavadinimą.
Registruodamasi etapui dalyvis privalo nurodyti tikslius savo vardo, pavardės ir gimimo metų duomenis. Lietuviški vardai ir pavardės turi būti rašomi Lietuviškais rašmenimis, naudojant vienodus skyrybos simbolius.
Jeigu registruojantis nurodomi duomenis su klaidomis, dalyvis gali atlikti pakeitimus tik iki išankstinės registracijos pabaigos ir tik naudodamasis registravimosi sistemos funkcionalumu.
Po išankstinės registracijos pabaigos duomenų pakeitimas ir registracijos metu padarytų klaidų taisymas apmokestinamas 10 eurų duomenų keitimo mokesčiu. Šis mokestis turi būti sumokėtas grynais pinigais, starto numerio atsiėmimo metu. Nesumokėjus šio mokesčio apskaitomi nepakeisti duomenis ir taikomos sankcijos už neteisingų duomenų pateikimą.
Dalyviai atskiruose etapuose neteisingai arba nevienodai pateikę savo vardo arba pavardės duomenisTaurės įskaitoje gali būti apskaitomi kaip skirtingi asmenys arba asmenys su neteisingais duomenimis ir pretenzijos dėl to netenkinamos, išskyrus atvejus, kai dalyviai pataiso duomenis šiame straipsnyje numatyta tvarka.
Dalyviai neteisingai pateikę savo gimimo metų ar lyties duomenis ir dėl to klasifikuoti netinkamoje amžiaus grupėje diskvalifikuojami.
Visi komandų dalyviai turi būti registruoti ir asmeniškai.
Išankstinė registracija internetu galima iki 2015m. liepos 19 d. 24:00 val.
Daliai Renginio organizavimo išlaidų padengt renkamasStarto mokestis:
• Iki liepos 19 d.24 val. nepilnamečiams – 8 eur, kitiems dalyviams – 15 eur.
• Registracija vietoje nepilnamečiams dalyviams – 10 eur; kitiems dalyviams – 20 eur.
• „Minkime kartu“ grupei – 2 eur.
• Svečiams iš kitų šalių siūloma atsiųsti dalyvio vardą, pavardę, amžių, norimą distanciją, komandą e.paštu info@roadcycling.ltir mes jus užregistruosime. Sumokėti startinį mokestį bus galima vietoje išankstinės registracijos tarifu.
Starto mokestis mokamas įSporto klubo S-Sportas sąskaitą Swedbanke LT777300010142244417, įmonės kodas 301742146 (patartina komandoms)
Mokėjimo paskirtis: PRIVALOMA nurodyti dalyvio vardą pavardę (visų dalyvių, jei mokama už kelis) už kuriuos sumokamas mokestis. Dėl sąskaitų kreiptis į info@roadcycling.lt .
9. Registruoti dalyviai gaus po2 numerius, iš kurių vienas su laiko matavimo čipu segamas ant dviračio vairo, kitas ant marškinėlių.


KOMANDOS

Dalyviai gali susiburti į Sporto ir Tautos komandas. Reikalavimai komandoms ir komandų nugalėtojų išaiškinimas aprašyti BigBank Plento Taurės 2014nuostatuose.

REZULTATAI IR APDOVANOJIMAI

Pagrindinėse lenktynėse ir Pusėje distancijos visose amžiaus grupėse nustatomi1-3 vietos nugalėtojai bei dalyvių vietos absoliučioje įskaitoje ir amžiaus grupėse.
Pusės distancijos Tautos grupėje nustatomi 1-3 vietos nugalėtojai atskirai vyrai ir moterys (be amžiaus grupių). Kitiems šių grupių dalyviams skelbiamas kiekvieno dalyvio trasos įveikimo laikas ir įveiktų ratų skaičius iš eilės grupės įskaitoje.
Laimėtojai apdovanojami prizais ir (arba) rėmėjų dovanomis.
Sprinto tarpiniai finišai ilgojoje distancijoje bus atitinkamai po 2ratų; po 6 ratų ir po 10, bei pagrindiniame lenktynių finiše, trumpoje distancijoje – po 2 ratų, 4, bei pagrindiniame lenktynių finiše.
Taurės Sprinto ir šių lenktynių sprinto įskaitai vesti naudojama taškų sistema, kurioje taškai suteikiami visose Taurės lenktynėse. Sprinto įskaitos taškai suteikiami dalyviams už iškovotą vietas lenktynių finiše tarp visų toje distancijoje kovojančių dalyvių ir už vietas lenktynių tarpiniuose sprinto finišuose. Už iškovotą vietą suteikiami lentelėje nurodyti taškai:
 

Finišo tipai\vieta  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-5 etapų finišas  45 35 30 26 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
Tarpiniai finišai  20  17  15  13  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

 

Sprinto įskaitos taškai pelnyti Pagrindiniame finiše ir tarpiniuose finišuose sumuojami.
Etapo Sprinto įskaitoje nugali (įskaitoje aukščiau yra) dalyvis, kurio pelnytų Sprinto taškų suma yra didžiausia.
Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje ir www.dviraciusportas.lt . Dalyvių, kuriuos lyderiai aplenkė ratų arba daugiau rezultatai Plento taurės bendrajai įskaitai apskaičiuoti skelbiami po 5 dienų po etapo finišo.

DRAUDŽIAMI DALYVIŲ VEIKSMAI

• Draudžiama nepilnamečiams startuoti be raštiško tėvų ar globėjų sutikimo.
• Griežtai draudžiama išvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą.
• Draudžiama sutrumpinti, kirsti trasą ar nebaigti distancijos per lenktynėms skirtą laiką.
• Draudžiama keisti dviratį lenktyniųmetu.
• Draudžiama dalyviams judėti trasoje su pašalinių pagalba.
• Draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, muzikiniais ausinukais važiuojant trasoje.
• Draudžiama dalyviams, kurie nesirungia distancijoje (lenktynėse) be reikalo kirsti starto finišo liniją dėvint starto numerį ir daviklį.
• Draudžiama dalyviams aplenktiems ratu važiuoti su juos ratu aplenkusia grupe ar pavieniais dviratininkais. Bendradarbiauti ir važiuoti vienoje grupėje gali tik dviratininkai trasoje nuvažiavę tokią pačia distanciją, dviratininkai pažeidę šio punkto nuostatas bus diskvalifikuojami.

IX. SAUGUMAS TRASOJE


Lenktynių dalyviai už saugumą trasoje atsako patys.
Visiems Lenktynių dalyviams privalomi šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines. Jauniems ir nepatyrusiems dviratininkams papildomai rekomenduojamos kelių ir alkūnių apsaugos.
Visi Lenktynių dalyviai prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu Lenktynėse. Registruodamiesi Lenktynėms dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.
Eismo saugumas. Lenktynių metu Lenktynių trasoje automobilių eismas yra dalinai ribojamas ir (arba) reguliuojamas. Lenktynių dalyviams trasoje privaloma laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų. Lenktynių trasoje dirbančių eismo reguliuotojų pastangomis dviratininkams lenktynių trasoje suteikiamas eismo pirmumas, tačiau Lenktynių dalyviai prieš pasinaudodami eismo pirmumo teise privalo įsitikinti, kad tokia teisė jiems suteikta ir kitiems eismo dalyviams yra aiški.
Pavieniai lenktynių dalyviai ir jų grupės lenktynių trasoje privalo laikytis dešiniojo kelio krašto ir Kelių eismo taisyklių bei vadovautis trasos teisėjų bei eismo reguliuotojų nurodymais. Išvažiuoti į priešpriešinio eismo juostą leidžiama tik tais atvejais, kai eismas trasoje yra visiškai uždarytas ir tai leidžia lenktynes lydintys teisėjai arba policijos ekipažas arba gautas eismo reguliuotojo nurodymas ir tai padaryti būtina bei saugu. Lenkiami kito dalyvio dalyviai turi pasitraukti kuo arčiau dešinio kelio krašto ir netrukdyti saugiai aplenkti. Lenkiantysis turi lenkti lenkiamąjį pakankamu atstumu, tačiau neišvažiuodamas į priešinio eismo juostą.
Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Dalyviams draudžiama naudotis garso atkūrimo įranga – muzikiniais ausinukais, kurie gali trukdyti išgirsti teisėjų ar reguliuotojų nurodymus.
Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo pasitraukti iš trasos į dešinį kelkraštį ir netrukdyti kitiems dalyviams.
100 metrų atkarpa už finišo linijos dalyvių finišavimo kryptimi yra lėtėjimo zona. Šioje zonoje kitų dalyvių (išskyrus finišavusius ir lėtėjančius) judėjimas, manevravimas ir apsisukimas yra griežtai draudžiami.
Lenktynių žiūrovams lenktynių metu draudžiama išeiti į lenktynių trasą (kelio važiuojamąją dalį) ir finišavusių dalyvių lėtėjimo zoną. Žiūrovai stebėti lenktynes privalo žiūrovams skirtose vietose ir/arba kelkraštyje saugiu atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Draudžiama išmesti (išpilti) į važiuojamąją dalį, bet kokius daiktus įskaitant skysčius (išskyrus atvejus, kai lenktynių dalyviai saugiai į kelkraštį savo komandos aptarnaujančiam personalui išmeta gertuves, tačiau tokių atveju visą atsakomybe už galimą atsiradusią dėl to žalą prisiima gertuvę išmetęs lenktynių dalyvis).
Pastebėjus lenktynių trasoje kliūtis ar daiktus, kurie gali kelti pavojų Lenktynių dalyviams būtina nedelsiant juos saugiai pašalinti, o jeigu to padaryti neįmanoma, informuoti artėjančius dalyvius apie kliūtį. Lenktynių žiūrovai atsako už šių nuostatų nesilaikymą ir tyčia ar dėl neatsargumo padaryta žalą dalyviams ar tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka.
Greitosios medicinos pagalbos postas veiks starto/finišo vietoje. Kitais neatidėliotinos pagalbos atvejais ir dalyviams ar žiūrovams pastebėjus asmenis kuriems reikia pagalbos būtina skambinti bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų.
Apšilimo ir automobilių parkavimo zonoje autotransporto eismas nebus visiškai ribojamas, todėl apšilimo metu visi dalyviai griežtai privalo laikytis kelių eismo taisyklių.

I – oje, – ilgojoje distancijoje leidžiama startuoti tik UCI reikalavimus atitinkančiu plento dviračiu; II – oje – trumpoje ir III – ioje (minkime kartu) distancijose dviračių pasirinkimas laisvas;
Visi dviračiai privalo būti techniškai tvarkingi, su veikiančiais priekiniais ir galiniais stabdžiais.
Visose starto grupėse draudžiama startuoti su dviračių vairais ir vairo priedais, skirtais asmeninėms lenktynėms laikui arba triatlonui. Neleidžiama važiuoti su diskiniais ratais ir ratais, kuriuose mažiau nei 16 stipinų.

X. DALYVIŲ ATSAKOMYBĖ

Varžybų dalyvė (-is) (toliau tekste – dalyvis), atsiimdami starto numerius, savo parašu patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.
Dalyvis patvirtina, kad Taurės lenktynėse dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas.
Savo parašu dalyvių registracijos lape, dalyvis pripažįsta, kad šios dviračių lenktynės yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.
Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose dviračių lenktynėse. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad lenktynių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei varžybų rajono vietinių gyventojų gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.
Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa (būtina pravažiuoti bent 1, o prireikus ir daugiau bandomųjų ratų pažymėta trasa, rekomenduojama kelis kartus pravažiuoti sudėtingas trasos vietas) ir žinoti, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas, įrenti laikinį eismą ribojantys ženklai ir eismą nukreipiantys bei atskiriantys įrenginiai (tvorelės, ženklai, barjerai) ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis būtinų priemonių visų eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.
Teisėjai ir organizatoriai turi teisę pašalinti iš trasos saugos ir kitų šių nuostatų reikalavimų nepaisančius dalyvius. Starto mokesčiai už šių reikalavimų nepaisymą varžybų metu negražinami. Jei toks dalyvis liks nepastebėtas varžybų metu, tačiau bus išaiškintas vėliau, jo etapo rezultatai bus anuliuojami, jis bus diskvalifikuotas.
Teisėjų ir eismo reguliuotojų reikalavimų nepaisantys dalyviai ir žiūrovai atsako dėl šių reikalavimų nepaisymo atsiradusių pasekmių vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. O varžybų organizatoriai niekaip neatsako už tokių dalyvių ar žiūrovų padarytą žalą sau ar tretiesiems asmenims.
Dalyvis atsako už Tarptautinės dviračių sporto sąjungos (toliau – UCI) reglamentų, Lietuvos dviračių sporto federacijos (toliau – LDSF) varžybų nuostatų, šių nuostatų pažeidimus taip, kaip už tai atsako LDSF ar kitos šalies galiojančią licenciją turintys dviratininkas ir už pažeidimus jam gali būti taikomos visos šiame punkte minėtų institucijų taikomos sankcijos, įskaitant pinigines baudas ir diskvalifikavimą.

XI. VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS


Taurės atskirų etapų organizatoriai gali atšaukti etapą dėl susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių arba teisėtų ar neteisėtų valstybės institucijų arba kitų asmenų veiksmų dėl kurių etapo organizavimas būtų negalimas arba pavojingas. Dėl sunkių (nepalankių) oro sąlygų gali būti sutrumpinta etapo distancija, o dėl itin sunkių oro sąlygų (audra, snygis, neįprastas šaltis, itin intensyvus lietus, perkūnija), kurios keltų didžiulį pavojų dalyvių ir žiūrovų sveikatai ir atšaukti etapą.
Atskirų Taurės etapų atšaukimo atveju dalyviams Taurės starto mokestis nėra grąžinamas ir renginys neperkeliamas į kitą datą. Rėmėjams paramos lėšos negražinamos. Taurės įskaitos toliau vedamos be atšauktojo etapo rezultatų.
Atšaukimas ir informaciją apie kitus svarbius įvykius skelbiamas atskirų etapų interneto tinklalapiuose ir www.dviraciusportas.lt tinklalapyje bei pagal galimybes žiniasklaidoje.

 

 

 

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI:


Svajūnas Ambrazas, +37069959194+370699591
Petras Andrašiūnas, +37065043858, petras@silva.lt

 

 

Iki susitikimo!

 

Komentarai