MTB Žemaitijos taurė 2015 - 3 etapas

Klaipėdos etapo rezultatai

Klaipėdos trasos schema: GPX  (bus tikslinamas) , JPG (teisingas variantas)

Platelių etapo rezultatai

Komandinė įskaita

SUMINIAI REZULTATAI

 

 MTB dviračių lenktynių
ŽEMAITIJOS TAURĖ 2015
NUOSTATAI

 

TIKSLAI:
Populiarinti dviračių sportą ir važinėjimą dviračiu; skatinti sportininkus ir mėgėjus užsiimti dviračių sportu ir siekti aukštų rezultatų; skatinti dviračio, kaip ekologiškos transporto priemonės naudojimą; plėtoti kūno kultūros, sveiko gyvenimo būdo ir dviračių sporto masiškumą Lietuvoje.


ORGANIZATORIAI:

1 etapas – balandžio 19 d. Platelių Jachtklubas, Organizatorius – orientavimosi sporto klubas „Versmė“, vyr. teisėjas Gintaras Domarkas tel.: 869855141

2 etapas – birželio28 d. Telšiai,poilsio namai „Germanto vila“,Organizatorius - orientavimosi sporto klubas „Telšiai“, vyr. teisėjas Regimantas Kavaliauskas tel.: 8-61262070

3 etapas – rugpjūčio 9 d..Klaipėdos rajonas, Lapiai. Vyr. teisėjas Ilja Petriuk tel.: 8-65030722

4 etapas – spalio 4 d. Šiaulių raj., Bubiai, ŽALGIRIO sporto bazė. Organizatorius - sporto klubas ”S-Sportas”, vyr. teisėjas Svajūnas Ambrazas, tel.: 8-69959194

VARŽYBŲ PROGRAMA:
9.00 – 16.00 Varžybų miestelio darbo laikas
9.00 – 12.00 Registracija, starto paketų išdavimas
11.25 Vaikų startas, apdovanojimas
12.00 Pagrindinis startas
14.30 Apdovanojimai

Dalyviai:
Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, moterys ir vyrai, vaikai.
Klasifikacija pagal grupes:

Grupė Grupės aprašymas Apdovanojimai
VM12 Vaikai, gimę 2003 ir jaunesni Visi įveikę trasą
V14 Berniukai, 2001 – 2002 g.m. 1-3 vietos
M14 Mergaitės, 2001 - 2002 g.m. 1-3 vietos
V16 Berniukai ,1999 – 2000 g.m 1-3 vietos
M16 Mergaitės, 1999 - 2000 g.m 1-3 vietos
V18 Jaunuoliai, 1997 – 1998 g.m. 1-3 vietos
M18 Jaunuolės, 1997 – 1998 g.m. 1-3 vietos
V- Elitas Vyrai 1-10 vietos
M - Elitas Moterys, 1976 – 1996 g.m 1-5 vietos
V31 Vyrai-mėgėjai, 1976 – 1996 g.m 1-3 vietos
M40 Moterys veteranės, 1966 – 1975 g.m 1-3 vietos
V40 Vyrai veteranai, 1966 – 1975 g.m 1-3 vietos
V50 Vyrai, 1956 – 1965 g.m. 1-3 vietos
V60 Vyrai, 1955 ir vyresni 1- 3 vietos

 

Klasifikacija pagal komandas:

Sportinių komandų įskaita – komandoje iki šešių sportininkų, rezultatui imami keturi geriausi. Kiekvienam etapui registruoti komandą reikia iš naujo, sportininkų sudėtis gali keistis. Per sezoną tas pats sportininkas negali atstovauti dviem komandom.

Mėgėjų komandų įskaita - neribotas sportininkų skaičius. Rezultatai skaičiuojami pagal įveiktų kilometrų skaičių.

 

Komandos paraišką siūsti iki paskutinio pentadienio prieš kiekvieną etapą el. p.: petras@silva.lt


Apdovanojimai
- Sportinių komandų ir sporto parduotuvių įskaitoje – taurė keturių etapų sumoje
- Mėgėjų komandų įskaitoje – tortas keturių etapų sumoje

BENDRA „ŽEMAITIJOS TAURĖS“ ĮSKAITA


Asmeniniai įskaitai skaičiuojami trys geriausi rezultatai iš keturių. Rezultatas kiekviename etape apskaičiuojamas pagal formulę: R = (2 – dl/nl) x 1000, kur dl – dalyvio laikas, nl – nugalėtojo laikas, R – rezultatas, gauti taškai.


Sportinių komandų ir Sporto parduoduvių komandų įskaitoje sumuojami visų keturių etapų laikai. Mėgėjų komandų įskaitoje sumuojami keturių etapų įveikti kilometrai.


- Sportinių komandų ir sporto parduotuvių įskaitoje – taurė keturių etapų sumoje
- Mėgėjų komandų įskaitoje – tortas keturių etapų sumoje
 

 

STARTO MOKESTIS IR REGISTRACIJA:

  Suaugę VM60 ir moksleiviai VM12
Iki trečiadienio 24 val. Nuo ketvirtadienio Iki trečiadienio 24 val. Nuo ketvirtadienio
Etapas 8 eurai 10 eurų 4 eurai 6 eurai 1 euras

 

Komandai starto mokesčio nėra


Starto mokesčiai sumokami registruojantis internetu. Registracija: www.s-sportas.lt. Kitas variantas – sumokėti grynais „S-Sporto“ parduotuvėse arba susisiekus su etapo vyr. Teisėjumi. Dalyvis, kuris pageidauj amokėti grynais už starto mokestį, tai privalo padaryti per 48 valandas nuo registracijos formos užpildymo. Kitu atveju programa automatiškai pašalina dalyvio informaciją iš registracijos formos.

Dalyviai, užsiregistravę ir apmokėję starto mokestį iki paskutinio trečiadienio 24 val., gauna "vardinius" numerius.


STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS
Startas vykdomas iš starto koridorių, kuriuose startuoti leidžiama tik dalyviams su nurodytais starto numeriais. Startas iš kito starto koridoriaus baudžiamas dalyvio diskvalifikavimu.

 

KITA:

Dalyviai, sumokėję starto mokestį, patvirtina, kad su saugumo taisyklėmis dviračių varžybų metu susipažinę, kad jų laikysis, kad yra pilnai pasiruošęs fiziškai ir dvasiškai startuoti dviračių varžybose ir dviratis yra pilnai techniškai tvarkingas.
Lenktynėse naudojama elektroninė laiko registracijos sistema WINNING TIME. Visi dalyviai turės, pagal starto vietoje pateiktą instrukciją, pritvirtinti prie dviračių rėmų specialius daviklius, kurių dėka nustatomas jų trasos įveikimo laikas ir tarpiniai laikai. Po finišo daviklį su laikikliu privaloma grąžinti organizatoriams. Praradus daviklį, dalyvis turi sumokėti 50 eurų kompensaciją.
Dalyviai pažymėta trasa turi įveikti visą pasirinktą distanciją. Dalyviai, neteisėtai sutrumpinę distanciją ir (arba) nepravažiavę visos trasos per varžyboms skirtą laiką, diskvalifikuojami.
Dalyviai, judantys trasoje pašalinių pagalbą, yra diskvalifikuojami.
Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją ir naudojant Sistemą, o dalyvio užimta vieta (absoliuti ir amžiaus grupėje) – naudojant Sistemą, finišo teisėjų, prireikus, ir fotofinišo duomenis.
Nugali pirmas visą lenktynių distanciją įveikęs ir finišo liniją kirtęs grupės dalyvis.
Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje.Preliminarūs rezultatai skelbiami varžybų vietoje ir www.dbtopas.lt/varzybos. Galutiniai rezultatai skelbiami iki ketvirtadienio ryto tinklapyje www.s-sportas.lt.
Sporto grupės išankstinius rezultatus apskųsti galima tik raštu pateikiant skundą Lenktynių teisėjams. Skundai priimami po skundžiamo įvykio praėjus ne daugiau kaip 30 minučių ir sumokėjus 30 eurų užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas.Vaikų, Mėgėjų grupių rezultatai neskundžiami, tačiau apie pastebėtus taisyklių pažeidimus siūloma pranešti teisėjams žodžiu ar pateikiant foto-video medžiagą


SAUGUMAS TRASOJE:

Lenktynių dalyviai už saugumą trasoje atsako patys.
Visiems Lenktynių dalyviams privalomi dviratininko šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines.
Visi Lenktynių dalyviai prisiima pilną atsakomybę dėl galimų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimų Lenktynėse.
Eismo saugumas. Lenktynių metu Lenktynių trasoje automobilių eismas yra pilnai apribotas, bet gali važinėti specialusis transportas. Pagrindinę dalyvių grupę lenktynių metu lydi saugos motociklas ar keturratis. Lenktynių dalyviai turi būti pasiruošę įveikti trasoje atsiradusias kliūtis, įspėti apie jas kitus dalyvius
Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Dalyviams draudžiama naudotis kita garso atkūrimo įranga (ausinukais), kuri gali trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar reguliuotojų įspėjimus ar nurodymus.
Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo pasitraukti nuo kelio ir netrukdyti kitiems dalyviams.
Greitosios medicinos pagalbos postas veiks starto/finišo vietoje. Kitais neatidėliotinos pagalbos atvejais būtina skambinti varžybų vyr. teisėjui arba bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų. Dalyviai, galintys suteikti pirmąją pagalbą, privalo tai padaryti.


BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

Lenktynių dalyviams techninė pagalba trasoje iš šalies negali būti suteikta (trasoje esančio komandos personalo ir pan.). Jeigu dalyvis dėl techninio gedimo ar kitos priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams, prireikus kreipiasi į artimiausią teisėją ar eismo reguliuotoją dėl pristatymo į starto-finišo vietą. Rekomenduojama informuoti teisėją apie pasitraukimą iš trasos. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.

 

 

Peržiūrėti užsiregistravusiųjų sąrašą (123)

Komentarai