MTB dviračių varžybos "Žemaitijos taurė"

MTB dviračių lenktynių
ŽEMAITIJOS TAURĖ 2013
NUOSTATAI

Rezultatai: čia
TIKSLAI:
Populiarinti dviračių sportą ir važinėjimą dviračiu; skatinti sportininkus ir mėgėjus užsiimti dviračių sportu ir siekti aukštų rezultatų; skatinti dviračio, kaip ekologiškos transporto priemonės naudojimą; plėtoti kūno kultūros, sveiko gyvenimo būdo ir dviračių sporto masiškumą Lietuvoje.


ORGANIZATORIAI:
1 etapas – gegužės 5 d. Klaipėda, Vasaros estrada. Organizatorius – Dviračių sporto klubas „Velostreet“, vyr. teisėjas Rytis Paulikaitis tel.: 868470175

2 etapas – birželio 30 d. Telšiai, poilsio namai „Germanto vila“, Organizatorius - orientavimosi sporto klubas „Telšiai“, vyr. teisėjas Regimantas Kavaliauskas tel.: 861262070

3 etapas – rugpjūčio 11 d. Platelių Jachtklubas, Organizatorius – orientavimosi sporto klubas „Versmė“, vyr. teisėjas Gintaras Domarkas tel.: 869855141

4 etapas – rugsėjo 29 d. Šiaulių raj., Bubiai, ŽALGIRIO sporto bazė. Organizatorius - sporto klubas ”S-Sportas”, vyr. teisėjas Svajūnas Ambrazas, tel.: 869959194

VARŽYBŲ PROGRAMA:
9.00 – 17.00 Varžybų miestelio darbo laikas
9.00 – 12.00 Registracija, starto paketų išdavimas
11.00 Vaikų startas, apdovanojimas
12.00 Pagrindinis startas
14.30 Apdovanojimai

 

Trasa Klaipėdoje:

Trasos ilgis 14km.

2 ratus (28 km) mina tik Vyrai 40 ir Vyrai Elitas!

1 ratą mina visos kitos grupės. Jei kitos grupės dalyvis nori minti 2 ratus, jis privalo registruotis Vyrų elito arba Vyrų 40 grupėje.

Vaikų trasa apie 2 km ilgio

 

Dalyviai:
Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, moterys ir vyrai, vaikai.
Klasifikacija pagal grupes:

Klasifikacija pagal komandas:

Sportinių komandų įskaita – komandoje iki šešių sportininkų, rezultatui imami keturi geriausi. Kiekvienam etapui registruoti komandą reikia iš naujo, sportininkų sudėtis gali keistis. Per sezoną tas pats sportininkas negali atstovauti dviem komandom.
Sporto parduotuvių komandų įskaita – komandoje iki penkių sportininkų, rezultatui imami trys geriausi. Sportininkai turi dirbti toje įmonėje
Mėgėjų komandų įskaita - neribotas sportininkų skaičius. Rezultatai skaičiuojami pagal įveiktų kilometrų skaičių.
Apdovanojimai
- Sportinių komandų ir sporto parduotuvių įskaitoje – taurė trijų etapų sumoje
- Mėgėjų komandų įskaitoje – tortas trijų etapų sumoje

STARTO MOKESTIS:

Šeimoms - 3 ir daugiau asmenų - taikoma 20% nuolaida (būtina pažymėti registruojantis). Už komandinę įskaitą atskiro starto mokesčio nėra (mokama tik už komandos narių startus).
Starto mokesčiai mokami grynaisiais varžybų vietoje arba pavedimu į organizatorių sąskaitą:
1 Etape - DSK „Velostreet“, sąskaita SEB banke LT447044060007745144
2 Etape – OSK „Telšiai“, sąskaita SEB banke LT617044060000136546
3 Etape - OSK „Versmė“, sąskaita DNB banke LT914 0100 4300 0021 728.
4 Etape - SK „S-Sportas“, sąskaita DANSKE banke LT547400031246423810.
REGISTRACIJA:
Išankstinė registracija internetu www.s-sportas.lt arba elektroniniu paštu registracija@s-sportas.lt. Po paskutinio trečiadienio iki varžybų, registracija galima tik elektroniniu paštu: registracija@s-sportas.lt

STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS
Startas vykdomas iš starto koridorių, kuriuose startuoti leidžiama tik dalyviams su nurodytais starto numeriais. Startas iš kito starto koridoriaus baudžiamas dalyvio diskvalifikavimu.

 

KITA:

Dalyviai, sumokėję starto mokestį, patvirtina, kad su saugumo taisyklėmis dviračių varžybų metu susipažinę, kad jų laikysis, kad yra pilnai pasiruošęs fiziškai ir dvasiškai startuoti dviračių varžybose ir dviratis yra pilnai techniškai tvarkingas.
Lenktynėse naudojama elektroninė laiko registracijos sistema WINNING TIME. Visi dalyviai turės, pagal starto vietoje pateiktą instrukciją, pritvirtinti prie dviračių rėmų specialius daviklius, kurių dėka nustatomas jų trasos įveikimo laikas ir tarpiniai laikai. Po finišo daviklį su laikikliu privaloma grąžinti organizatoriams. Praradus daviklį, dalyvis turi sumokėti 170 litų kompensaciją.
Dalyviai pažymėta trasa turi įveikti visą pasirinktą distanciją. Dalyviai neteisėtai sutrumpinę distanciją ir (arba) nepravažiavę visos trasos per varžyboms skirtą laiką, diskvalifikuojami.
Dalyviai, judantys trasoje pašalinių pagalbą yra diskvalifikuojami.
Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją ir naudojant Sistemą, o dalyvio užimta vieta (absoliuti ir amžiaus grupėje) – naudojant Sistemą, finišo teisėjų, prireikus, ir fotofinišo duomenis.
Nugali pirmas visą lenktynių distanciją įveikęs ir finišo liniją kirtęs grupės dalyvis.
Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje. Preliminarūs rezultatai skelbiami varžybų vietoje ir www.dbtopas.lt/varzybos. Galutiniai rezultatai skelbiami iki ketvirtadienio ryto tinklapyje www.s-sportas.lt.
Sporto grupės išankstinius rezultatus apskųsti galima tik raštu pateikiant skundą Lenktynių teisėjams. Skundai priimami po skundžiamo įvykio praėjus ne daugiau kaip 30 minučių ir sumokėjus 100 litų užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas. Vaikų, Mėgėjų grupių rezultatai neskundžiami, tačiau apie pastebėtus taisyklių pažeidimus siūloma pranešti teisėjams žodžiu ar pateikiant foto-video medžiagą.


SAUGUMAS TRASOJE:

Lenktynių dalyviai už saugumą trasoje atsako patys.
Visiems Lenktynių dalyviams privalomi dviratininko šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines.
Visi Lenktynių dalyviai prisiima pilną atsakomybę dėl galimų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimų Lenktynėse.
Eismo saugumas. Lenktynių metu Lenktynių trasoje automobilių eismas yra pilnai apribotas, bet gali važinėti specialusis transportas. Pagrindinę dalyvių grupę lenktynių metu lydi saugos motociklas ar keturratis. Lenktynių dalyviai turi būti pasiruošę įveikti trasoje atsiradusias kliūtis, įspėti apie jas kitus dalyvius
Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Dalyviams draudžiama naudotis kita garso atkūrimo įranga (ausinukais), kuri gali trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar reguliuotojų įspėjimus ar nurodymus.
Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo pasitraukti nuo kelio ir netrukdyti kitiems dalyviams.
Greitosios medicinos pagalbos postas veiks starto/finišo vietoje. Kitais neatidėliotinos pagalbos atvejais būtina skambinti varžybų vyr. teisėjui arba bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų. Dalyviai, galintys suteikti pirmąją pagalbą, privalo tai padaryti.


BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Lenktynių dalyviams techninė pagalba trasoje iš šalies negali būti suteikta (trasoje esančio komandos personalo ir pan.). Jeigu dalyvis dėl techninio gedimo ar kitos priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams, prireikus kreipiasi į artimiausią teisėją ar eismo reguliuotoją dėl pristatymo į starto-finišo vietą. Rekomenduojama informuoti teisėją apie pasitraukimą iš trasos. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.
 

Peržiūrėti užsiregistravusiųjų sąrašą (194)

Komentarai