2012-08-29    Dviračių varžybų "Žemaitijos taurė" Šiaulių etapas

 

Suminiai rezultataipo 3 etapų

Šiaulių etapo rezultatai

Klaipėdos etapo rezultatai

Telšių etapo rezultatai

Komandiniai megėjų ir sporto komandų rezultatai po 3 etapų.

 

Šiaulių etapo video

Šiaulių etapo foto reportažas 1 ir 2.

 

MTB dviračių lenktynių
ŽEMAITIJOS TAURĖ 2012
NUOSTATAI


TIKSLAI:
Populiarinti dviračių sportą ir važinėjimą dviračiu; skatinti sportininkus ir mėgėjus užsiimti dviračių sportu ir siekti aukštų rezultatų; skatinti dviračio, kaip ekologiškos transporto priemonės naudojimą; plėtoti kūno kultūros, sveiko gyvenimo būdo ir dviračių sporto masiškumą Lietuvoje.


ORGANIZATORIAI:
3 etapas – spalio 7 d. Šiaulių raj., Bubiai, ŽALGIRIO sporto bazė. Organizatorius - Sporto klubas ”S-Sportas”, vyr. teisėjas Svajūnas Ambrazas, tel.: 8-69959194

 

VARŽYBŲ PROGRAMA:
9.00 – 17.00 Varžybų miestelio darbo laikas
9.00 – 13.00 Registracija, starto paketų išdavimas
12.00 Vaikų startas, apdovanojimas
13.00 Pagrindinis startas
15.30 Apdovanojimai

DALYVIAI:
Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, moterys ir vyrai, vaikai.
Klasifikacija pagal grupes:

Grupė Grupės aprašymas Apdovanojimai
VM12 Vaikai, gimę 2000 ir jaunesni Visi
V14 Berniukai, 1998 – 1999 g.m. 1-3 vietos
M14 Mergaitės, 1998 – 1999 g.m. 1-3 vietos
V16 Berniukai, 1996 – 1997 g.m. 1-3 vietos
M16 Mergaitės, 1996 – 1997 g.m. 1-3 vietos
V18 Jaunuoliai, 1994 – 1995 g.m. 1-3 vietos
M18 Jaunuolės, 1994 – 1995 g.m. 1-3 vietos
V-Elitas Vyrai 1-10 vietos
M-Elitas Moterys 1-5 vietos
M-31 Moterys, gimusios 1982 ir vyresnės 1-3 vietos
V-40 Vyrai, 1963 – 1972 g.m. 1-3 vietos
V-50 Vyrai, 1953 – 1962 g.m. 1-3 vietos
V-60 Vyrai, 1952 ir vyresni 1-3 vietos

Klasifikacija pagal komandas:

Sportinių komandų įskaita – komandoje iki šešių sportininkų, rezultatui imami keturi geriausi. Kiekvienam etapui registruoti komandą reikia iš naujo, sportininkų sudėtis gali keistis. Per sezoną tas pats sportininkas negali atstovauti dviem komandom.
Sporto parduotuvių komandų įskaita – komandoje iki penkių sportininkų, rezultatui imami trys geriausi. Sportininkai turi dirbti toje įmonėje
Mėgėjų komandų įskaita - neribotas sportininkų skaičius. Rezultatai skaičiuojami pagal įveiktų kilometrų skaičių.
Apdovanojimai
- Sportinių komandų ir sporto parduotuvių įskaitoje – taurė trijų etapų sumoje
- Mėgėjų komandų įskaitoje – tortas trijų etapų sumoje

STARTO MOKESTIS:


Suaugusieji: iki ketvirtadienio - 25 Lt; Pennktadienis/šeštadienis/sekmadienis - 30 Lt.
Moksleiviai ir VM60: iki ketvirtadienio - 15 Lt; Pennktadienis/šeštadienis/sekmadienis - 20 Lt.
Vaikai V12: 5 Lt.

Šeimoms - 3 ir daugiau asmenų - taikoma 20% nuolaida (būtina pažymėti registruojantis). Komandai starto mokesčio nėra.


Starto mokesčiai mokami grynaisiais varžybų vietoje arba pavedimu į organizatorių sąskaitą:
3 Etape - SK „S-Sportas“, sąskaita DANSKE banke LT547400031246423810


REGISTRACIJA:
Išankstinė registracija internetu www.s-sportas.lt arba elektroniniu paštu registracija@silva.lt. Po paskutinio ketvirtadienio iki varžybų, registracija galima tik elektroniniu paštu: registracija@silva.lt

STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS
Startas vykdomas iš starto koridorių, kuriuose startuoti leidžiama tik dalyviams su nurodytais starto numeriais. Startas iš kito starto koridoriaus baudžiamas dalyvio diskvalifikavimu.

 

KITA:Dalyviai, sumokėję starto mokestį, patvirtina, kad su saugumo taisyklėmis dviračių varžybų metu susipažinę, kad jų laikysis, kad yra pilnai pasiruošęs fiziškai ir dvasiškai startuoti dviračių varžybose ir dviratis yra pilnai techniškai tvarkingas.
Lenktynėse naudojama elektroninė laiko registracijos sistema WINNING TIME. Visi dalyviai turės, pagal starto vietoje pateiktą instrukciją, pritvirtinti prie dviračių rėmų specialius daviklius, kurių dėka nustatomas jų trasos įveikimo laikas ir tarpiniai laikai. Po finišo daviklį su laikikliu privaloma grąžinti organizatoriams. Praradus daviklį, dalyvis turi sumokėti 170 litų kompensaciją.
Dalyviai pažymėta trasa turi įveikti visą pasirinktą distanciją. Dalyviai neteisėtai sutrumpinę distanciją ir (arba) nepravažiavę visos trasos per varžyboms skirtą laiką, diskvalifikuojami.
Dalyviai, judantys trasoje pašalinių pagalbą yra diskvalifikuojami.
Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas kertant finišo liniją ir naudojant Sistemą, o dalyvio užimta vieta (absoliuti ir amžiaus grupėje) – naudojant Sistemą, finišo teisėjų, prireikus, ir fotofinišo duomenis.
Nugali pirmas visą lenktynių distanciją įveikęs ir finišo liniją kirtęs grupės dalyvis.
Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje. Galutiniai rezultatai skelbiami iki ketvirtadienio ryto tinklapyje www.s-sportas.lt.
Sporto grupės išankstinius rezultatus apskųsti galima tik raštu pateikiant skundą Lenktynių teisėjams. Skundai priimami po skundžiamo įvykio praėjus ne daugiau kaip 30 minučių ir sumokėjus 100 litų užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas. Vaikų, Mėgėjų grupių rezultatai neskundžiami, tačiau apie pastebėtus taisyklių pažeidimus siūloma pranešti teisėjams žodžiu ar pateikiant foto-video medžiagą


SAUGUMAS TRASOJE:

Lenktynių dalyviai už saugumą trasoje atsako patys.
Visiems Lenktynių dalyviams privalomi dviratininko šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines.
Visi Lenktynių dalyviai prisiima pilną atsakomybę dėl galimų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimų Lenktynėse.
Eismo saugumas. Lenktynių metu Lenktynių trasoje automobilių eismas yra pilnai apribotas, bet gali važinėti specialusis transportas. Pagrindinę dalyvių grupę lenktynių metu lydi saugos motociklas ar keturratis. Lenktynių dalyviai turi būti pasiruošę įveikti trasoje atsiradusias kliūtis, įspėti apie jas kitus dalyvius
Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Dalyviams draudžiama naudotis kita garso atkūrimo įranga (ausinukais), kuri gali trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar reguliuotojų įspėjimus ar nurodymus.
Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo pasitraukti nuo kelio ir netrukdyti kitiems dalyviams.
Greitosios medicinos pagalbos postas veiks starto/finišo vietoje. Kitais neatidėliotinos pagalbos atvejais būtina skambinti bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų. Dalyviai, galintys suteikti pirmąją pagalbą, privalo tai padaryti.


BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Lenktynių dalyviams techninė pagalba trasoje iš šalies negali būti suteikta (trasoje esančio komandos personalo ir pan.). Jeigu dalyvis dėl techninio gedimo ar kitos priežasties nebegali pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems dalyviams, prireikus kreipiasi į artimiausią teisėją ar eismo reguliuotoją dėl pristatymo į starto-finišo vietą. Rekomenduojama informuoti teisėją apie pasitraukimą iš trasos. Nebaigusio distanciją dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas „nebaigė“.

Trasa: visi dalyviai mina 1 ratą. 33km 

 Vaikų trasa: V/M 12 ir jaunesni mina 1 ratą. 

Peržiūrėti užsiregistravusiųjų sąrašą (264)

Komentarai